10 ส.ค.  2565
             9 ส.ค.  2565
             9 ส.ค.  2565
             8 ส.ค.  2565
             3 ส.ค.  2565
             8 ส.ค.  2565
             8 ส.ค.  2565
             1 ส.ค.  2565
             5 ส.ค.  2565
             3 ส.ค.  2565
             2 ส.ค.  2565
             1 ส.ค.  2565
             27 ก.ค.  2565
             27 ก.ค.  2565
             27 ก.ค.  2565
             27 ก.ค.  2565
             26 ก.ค.  2565
             26 ก.ค.  2565
             22 ก.ค.  2565
             25 ก.ค.  2565
             25 ก.ค.  2565
             22 ก.ค.  2565
             22 ก.ค.  2565
             21 ก.ค.  2565
             21 ก.ค.  2565
             18 ก.ค.  2565
             12 ก.ค.  2565
             8 ก.ค.  2565ม
             8 ก.ค.  2565
             8 ก.ค.  2565
             8 ก.ค.  2565
             4 ก.ค.  2565
             1 ก.ค.  2565
             1 ก.ค.  2565
             30 มิ.ย.  2565
             29 มิ.ย.  2565
             29 มิ.ย.  2565
             28 มิ.ย.  2565
             28 มิ.ย.  2565
             23 มิ.ย.  2565
             24 มิ.ย.  2565
             20 มิ.ย.  2565
             20 มิ.ย.  2565
             17 มิ.ย.  2565
             17 มิ.ย.  2565
             16 มิ.ย.  2565
             13 มิ.ย.  2565
             10 มิ.ย.  2565
             7 มิ.ย.  2565
             7 มิ.ย.  2565
             7 มิ.ย.  2565
             7 มิ.ย.  2565
             7 มิ.ย.  2565
             7 มิ.ย.  2565
             7 มิ.ย.  2565
             6 มิ.ย.  2565
             1 มิ.ย.  2565
             30 พ.ค.  2565
             27 พ.ค.  2565
             31 พ.ค.  2565
             30 พ.ค.  2565
             31 พ.ค.  2565
             30 พ.ค.  2565
             30 พ.ค.  2565
             30 พ.ค.  2565
             27 พ.ค.  2565
             26 พ.ค.  2565
             26 พ.ค.  2565
             25 พ.ค.  2565
             25 พ.ค.  2565
             25 พ.ค.  2565
             25 พ.ค.  2565
             24 พ.ค.  2565
             23 พ.ค.  2565
             20 พ.ค.  2565
             18 พ.ค.  2565
             12 พ.ค.  2565
             11 พ.ค.  2565
             11 พ.ค.  2565
             10 พ.ค.  2565
             6 พ.ค.  2565
             5 พ.ค.  2565
             5 พ.ค.  2565
             28 เม.ย.  2565
             28 เม.ย.  2565
             28 เม.ย.  2565
             26 เม.ย.  2565
             25 เม.ย.  2565
             22 เม.ย.  2565
             22 เม.ย.  2565
             22 เม.ย.  2565
             20 เม.ย.  2565
             20 เม.ย.  2565
             20 เม.ย.  2565
             19 เม.ย.  2565
             20 เม.ย.  2565
             19 เม.ย.  2565
             12 เม.ย.  2565
             4 เม.ย.  2565
             1 เม.ย.  2565
             31 มี.ค.  2565
             30 มี.ค.  2565
             28 มี.ค.  2565
             28 มี.ค.  2565
             28 มี.ค.  2565
             24 มี.ค.  2565
             23 มี.ค.  2565
             22 มี.ค.  2565
             22 มี.ค.  2565
             22 มี.ค.  2565
             22 มี.ค.  2565
             22 มี.ค.  2565
             22 มี.ค.  2565
             17 มี.ค.  2565
             17 มี.ค.  2565
             16 มี.ค.  2565
             14 มี.ค.  2565
             11 มี.ค.  2565
             8 มี.ค.  2565
             11 มี.ค.  2565
             10 มี.ค.  2565
             10 มี.ค.  2565
             4 มี.ค.  2565
             4 มี.ค.  2565
             2 มี.ค.  2565
             2 มี.ค.  2565
             2 มี.ค.  2565
             1 มี.ค.  2565
             28 ก.พ.  2565
โรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับนักเรียนอายุ 2 ปี
             28 ก.พ.  2565
             28 ก.พ.  2565
             25 ก.พ.  2565
เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558
             25 ก.พ.  2565
             25 ก.พ.  2565
             25 ก.พ.  2565
             25 ก.พ.  2565
             24 ก.พ.  2565
             24 ก.พ.  2565
             23 ก.พ.  2565
กับเพื่อน หรือคนในครอบครัว ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19   
             23 ก.พ.  2565
             28 ม.ค.  2565
             14 ก.พ.  2565
             15 ก.พ.  2565
             17 ก.พ.  2565
             17 ก.พ.  2565
             15 ก.พ.  2565
             9 ก.พ.  2565
             9 ก.พ.  2565
             9 ก.พ.  2565
             3 ก.พ.  2565
             3 ก.พ.  2565
             3 ก.พ.  2565
             31 ม.ค.  2565
             31 ม.ค.  2565
             31 ม.ค.  2565
             28 ม.ค.  2565
             26 ม.ค.  2565
             26 ม.ค.  2565
             26 ม.ค.  2565
             27 ม.ค.  2565
             27 ม.ค.  2565
             24 ม.ค.  2565
             20 ม.ค.  2565
             19 ม.ค.  2565
             19 ม.ค.  2565
             18 ม.ค.  2565
             17 ม.ค.  2565
             14 ม.ค.  2565
             14 ม.ค.  2565
             12 ม.ค.  2565
             5 ม.ค.  2565
             6 ม.ค.  2565
             5 ม.ค.  2565
             29 ธ.ค.  2564
             29 ธ.ค.  2564
             29 ธ.ค.  2564
             27 ธ.ค.  2564
             27 ธ.ค.  2564
             22 ธ.ค.  2564
             22 ธ.ค.  2564
             22 ธ.ค.  2564
             22 ธ.ค.  2564
             20 ธ.ค.  2564
             17 ธ.ค.  2564
             20 ธ.ค.  2564
             17 ธ.ค.  2564
             17 ธ.ค.  2564
             16 ธ.ค.  2564
             15 ธ.ค.  2564
             13 ธ.ค.  2564
             13 ธ.ค.  2564
             9 ธ.ค.  2564
             7 ธ.ค.  2564
             7 ธ.ค.  2564
             7 ธ.ค.  2564
ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
             3 ธ.ค.  2564
             1 ธ.ค.  2564
             1 ธ.ค.  2564
             30  พ.ย.  2564
             30  พ.ย.  2564
             29  พ.ย.  2564
             26  พ.ย.  2564
             26  พ.ย.  2564
             24  พ.ย.  2564
             19  พ.ย.  2564
             19  พ.ย.  2564
             17  พ.ย.  2564
             17  พ.ย.  2564
             17  พ.ย.  2564
             15  พ.ย.  2564
             12  พ.ย.  2564
             11  พ.ย.  2564
             11  พ.ย.  2564
             9  พ.ย.  2564
             5  พ.ย.  2564
             5  พ.ย.  2564
             3  พ.ย.  2564
             4  พ.ย.  2564
             3  พ.ย.  2564
             29  ต.ค.  2564
             2  พ.ย.  2564
             29  ต.ค.  2564
             28  ต.ค.  2564
          27  ต.ค.  2564
             25  ต.ค.  2564
             21  ต.ค.  2564
             19  ต.ค.  2564
             19  ต.ค.  2564
             19  ต.ค.  2564
             18  ต.ค.  2564
             18  ต.ค.  2564
             18  ต.ค.  2564
             18  ต.ค.  2564
             14  ต.ค.  2564
             14  ต.ค.  2564
             14  ต.ค.  2564
             14  ต.ค.  2564
             11  ต.ค.  2564
             11  ต.ค.  2564
             11  ต.ค.  2564
             7  ต.ค.  2564
             7  ต.ค.  2564
             7  ต.ค.  2564
             7  ต.ค.  2564
             7  ต.ค.  2564
             7  ต.ค.  2564
             7  ต.ค.  2564
             7  ต.ค.  2564
             4  ต.ค.  2564
             4  ต.ค.  2564
                                                                           ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
             29  ก.ย.  2564
             29  ก.ย.  2564
             29  ก.ย.  2564
                                                         การคัดเลือกนักเรียนทุนฯ ดีเด่น และครูดีเด่น ประจำปี 2564
             29  ก.ย.  2564
             28  ก.ย.  2564
             17  ก.ย.  2564
             17  ก.ย.  2564
             17  ก.ย.  2564
             10  ก.ย.  2564
             10  ก.ย.  2564
             10  ก.ย.  2564
             10  ก.ย.  2564
             10  ก.ย.  2564
             8  ก.ย.  2564
             8  ก.ย.  2564
             8  ก.ย.  2564
                                                         ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดรู้รักษ์ พลังงานแสงอาทิตย์
             3  ก.ย.  2564
             3  ก.ย.  2564
             3  ก.ย.  2564
             3  ก.ย.  2564
             2  ก.ย.  2564
                                                         ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
              1  ก.ย.  2564
              31  ส.ค. 2564
              30  ส.ค. 2564
              30  ส.ค. 2564
              27  ส.ค. 2564
              27  ส.ค. 2564
                                                        ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโน่า 2019
              27  ส.ค. 2564
                                                         ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 2
              26  ส.ค. 2564
              25  ส.ค. 2564
              25  ส.ค. 2564
              25  ส.ค. 2564
              24  ส.ค. 2564
              20  ส.ค. 2564
              20  ส.ค. 2564
              19  ส.ค. 2564
              19  ส.ค. 2564
              19  ส.ค. 2564
              16  ส.ค. 2564
                                                       ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโน่า 2019
              16  ส.ค. 2564
              11  ส.ค. 2564
                                                         โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
              11  ส.ค. 2564
              11  ส.ค. 2564
              9  ส.ค. 2564
              9  ส.ค. 2564
              5  ส.ค. 2564
                                                        และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในกลุ่มวัยเรียน
              5  ส.ค. 2564
              5  ส.ค. 2564
              5  ส.ค. 2564
              3  ส.ค. 2564
              3  ส.ค. 2564
              3  ส.ค. 2564
              2  ส.ค. 2564
              30  ก.ค. 2564
              30  ก.ค. 2564
              28  ก.ค. 2564
              28  ก.ค. 2564
              28  ก.ค. 2564
              28  ก.ค. 2564
              28  ก.ค. 2564
              21  ก.ค. 2564
              20  ก.ค. 2564
              20  ก.ค. 2564
              16  ก.ค. 2564
                                                        ในระดับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
              16  ก.ค. 2564
              15  ก.ค. 2564
              15 ก.ค. 2564
              9  ก.ค. 2564
              14  ก.ค. 2564
              9  ก.ค. 2564
              9  ก.ค. 2564
              9  ก.ค. 2564
              8  ก.ค. 2564
              7  ก.ค. 2564
              6  ก.ค. 2564
              6  ก.ค. 2564
                                                         (ดาวน์โหลดไฟล์  นม.5 ปี 64 )
              5  ก.ค. 2564
              5  ก.ค. 2564
              5  ก.ค. 2564
              5  ก.ค. 2564
              1  ก.ค. 2564
                                                       การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
             1  ก.ค. 2564
             30  มิ.ย. 2564
             30  มิ.ย. 2564
             30  มิ.ย. 2564
             30  มิ.ย. 2564
                                                        ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2
             30  มิ.ย. 2564
             30  มิ.ย. 2564
             29  มิ.ย. 2564
             29  มิ.ย. 2564
             29  มิ.ย. 2564
                                                       และบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
             28  มิ.ย. 2564
             28  มิ.ย. 2564
                                                        และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
             28  มิ.ย. 2564
             28  มิ.ย. 2564
                                                        และการอนุมัติจบการเรียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม )
             23  มิ.ย. 2564
             23  มิ.ย. 2564
             23  มิ.ย. 2564
             23  มิ.ย. 2564
             23  มิ.ย. 2564
             23  มิ.ย. 2564
             23  มิ.ย. 2564
             23  มิ.ย. 2564
             23  มิ.ย. 2564
             21  มิ.ย. 2564
                                                       และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
             21  มิ.ย. 2564
             18  มิ.ย. 2564
             15  มิ.ย. 2564
             15  มิ.ย. 2564
             7  มิ.ย. 2564
             7  มิ.ย. 2564
             7  มิ.ย. 2564
             2  มิ.ย. 2564
             2  มิ.ย. 2564
              2  มิ.ย. 2564
             31 พ.ค.  2564
                                                        ตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไข)
             31  พ.ค.  2564
             28  พ.ค.  2564
             28  พ.ค.  2564
             28  พ.ค.  2564
             28  พ.ค.  2564
             28  พ.ค.  2564
             19  พ.ค.  2564
             19  พ.ค.  2564
             18  พ.ค.  2564
             17  พ.ค.  2564
             14  พ.ค.  2564
             13  พ.ค.  2564
             13  พ.ค.  2564
             13  พ.ค.  2564
             13  พ.ค.  2564
             12  พ.ค.  2564
             11  พ.ค.  2564
             7 พ.ค.  2564
             7 พ.ค.  2564
             7 พ.ค.  2564
             3 พ.ค.  2564
             28  เม.ย.  2564
             28  เม.ย.  2564
             28  เม.ย.  2564
             28  เม.ย.  2564
             27  เม.ย.  2564
                                                        (ดาวน์โหลดไฟล์บัญชี)
             27 เม.ย.  2564
             27 เม.ย.  2564
             21  เม.ย.  2564
             21  เม.ย.  2564
             20  เม.ย.  2564
             20  เม.ย.  2564
             8  เม.ย.  2564
             8  เม.ย.  2564
             31  มี.ค.  2564
             31  มี.ค.  2564
             30  มี.ค.  2564
             25  มี.ค.  2564
             25  มี.ค.  2564
             17  มี.ค.  2564
             17  มี.ค.  2564
             17  มี.ค.  2564
                                                        (ไฟล์ข้อมูลนักเรียน)
             16  มี.ค.  2564
             16  มี.ค.  2564
             16  มี.ค.  2564
             16  มี.ค.  2564
             16  มี.ค.  2564
             16  มี.ค.  2564
             15  มี.ค.  2564
             8  มี.ค.  2564
             8  มี.ค.  2564
             8  มี.ค.  2564
             2  มี.ค.  2564
             24  กพ.  2564
             24  กพ.  2564
             24  กพ.  2564
             24  กพ.  2564
             24  กพ.  2564
             24  กพ.  2564
                                                        ของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
             19  กพ.  2564
             19  กพ.  2564
             19  กพ.  2564
             19  กพ.  2564
                                                        ตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1/2564
             19  กพ.  2564
             19  กพ.  2564
             19  กพ.  2564
             19  กพ.  2564
             19  กพ.  2564
             18  กพ.  2564
             18  กพ.  2564
             17  กพ.  2564
             17  กพ.  2564
             16  กพ.  2564
             16  กพ.  2564
             16  กพ.  2564
             16  กพ.  2564
             16  กพ.  2564
             10  กพ.  2564
             10  กพ.  2564
             10  กพ.  2564
             10  กพ.  2564
             9  กพ.  2564
             5  กพ.  2564
                                                        การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) ปีการศึกษา 63
             4  กพ.  2564
             4  กพ.  2564
             4  กพ.  2564
             4  กพ.  2564
             4  กพ.  2564
             4  กพ.  2564
             2  กพ.  2564
             2  กพ.  2564
             1  กพ.  2564
             1  กพ.  2564
             1  กพ.  2564
             1  กพ.  2564
            1  กพ.  2564
             28  ม.ค.  2564
             22  ม.ค.  2564
             22  ม.ค.  2564
             22  ม.ค.  2564
             22  ม.ค.  2564
             22  ม.ค.  2564
             21  ม.ค.  2564
             21  ม.ค.  2564
             21  ม.ค.  2564
             21  ม.ค.  2564
             15  ม.ค.  2564
             15  ม.ค.  2564
             15  ม.ค.  2564
             15  ม.ค.  2564
             13  ม.ค.  2564
             13  ม.ค.  2564
             13  ม.ค.  2564
             13  ม.ค.  2564
             8  ม.ค.  2564
             8  ม.ค.  2564
             8  ม.ค.  2564
             8  ม.ค.  2564
             6  ม.ค.  2564
             6  ม.ค.  2564
             5  ม.ค.  2564
             5  ม.ค. 2564
             5  ม.ค. 2564
             5  ม.ค. 2564
             4  ม.ค. 2564
                                                         คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 36/2563
             30  ธ.ค. 2563
             30  ธ.ค. 2563
             30  ธ.ค. 2563
             29  ธ.ค. 2563
             25  ธ.ค. 2563
             25  ธ.ค. 2563
             25  ธ.ค. 2563
             25  ธ.ค. 2563
             25  ธ.ค. 2563
             25  ธ.ค. 2563
             25  ธ.ค. 2563
             25  ธ.ค. 2563
             25  ธ.ค. 2563
             25  ธ.ค. 2563
             24  ธ.ค. 2563
             24  ธ.ค. 2563
             18  ธ.ค. 2563
             18  ธ.ค. 2563
             18  ธ.ค. 2563
             17  ธ.ค. 2563
             17  ธ.ค. 2563
             9  ธ.ค. 2563
             9  ธ.ค. 2563
             9  ธ.ค. 2563
             5  ธ.ค. 2563
              5  ธ.ค. 2563
             5  ธ.ค. 2563
             5  ธ.ค. 2563
             5  ธ.ค. 2563
             5  ธ.ค. 2563
             27  พ.ย. 2563
             25  พ.ย. 2563
             25  พ.ย. 2563
             25  พ.ย. 2563
             25  พ.ย. 2563
             25  พ.ย. 2563
             25  พ.ย. 2563
             25  พ.ย. 2563
             25  พ.ย. 2563
             17  พ.ย. 2563
             17  พ.ย. 2563
             17  พ.ย. 2563
             17  พ.ย. 2563
             6  พ.ย. 2563
                                                         ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังเปิด ภาคเรียนภาคที่ 1/2563 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563)
             6  พ.ย. 2563
             4  พ.ย. 2563
             4  พ.ย. 2563
             4  พ.ย. 2563
             4  พ.ย. 2563
             4  พ.ย. 2563
             2  พ.ย. 2563
             29  ต.ค. 2563
         29  ต.ค. 2563
             27  ต.ค. 2563
             27  ต.ค. 2563
             27 ต.ค. 2563
             20 ต.ค. 2563
             20 ต.ค. 2563
             5 ต.ค. 2563
             5 ต.ค. 2563
             5 ต.ค. 2563
             1 ต.ค. 2563
             29  ก.ย. 2563
             29  ก.ย. 2563
             11  ก.ย. 2563
             11  ก.ย. 2563
             11  ก.ย. 2563
                                                           และประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ
             11  ก.ย. 2563
             8  ก.ย. 2563
                                                        สยามบรมราชกุมารี ประจำปี2564
             8  ก.ย.  2563
                                                        ของรัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
             8 ก.ย. 2563
             31  ส.ค. 2563
             28  ส.ค. 2563
             27  ส.ค. 2563
             27  ส.ค. 2563
             27  ส.ค. 2563
             27  ส.ค. 2563
             27  ส.ค. 2563
             27  ส.ค. 2563
             20  ส.ค. 2563
             20  ส.ค. 2563
             20  ส.ค. 2563
             18  ส.ค. 2563
             18  ส.ค. 2563
             18  ส.ค. 2563
             18  ส.ค. 2563
             17  ส.ค. 2563
             11  ส.ค. 2563
             11  ส.ค. 2563
             11  ส.ค. 2563
             11  ส.ค. 2563
             11  ส.ค. 2563
             11  ส.ค. 2563
             11  ส.ค. 2563
             7  ส.ค. 2563
             7  ส.ค. 2563
             6  ส.ค. 2563
             6  ส.ค. 2563
             4  ส.ค. 2563
             4  ส.ค. 2563
             30  ก.ค. 2563
             30  ก.ค. 2563
             30  ก.ค. 2563
             30  ก.ค. 2563
             30  ก.ค. 2563
             24  ก.ค. 2563
             24  ก.ค. 2563
             24  ก.ค. 2563
             24  ก.ค. 2563
             23  ก.ค. 2563
             23  ก.ค. 2563
             23  ก.ค. 2563
             22  ก.ค. 2563
             22  ก.ค. 2563
                                                          การแพร่ระบาดของโรคิตดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หลังเปิดภาคเรียนที่ 1 /2563
             22  ก.ค. 2563
             22  ก.ค. 2563
             22  ก.ค. 2563
             17  ก.ค. 2563
             15  ก.ค. 2563
             14  ก.ค. 2563
             14  ก.ค. 2563
             13  ก.ค. 2563
             13  ก.ค. 2563
             13  ก.ค. 2563
             13  ก.ค. 2563
             10  ก.ค. 2563
             10  ก.ค. 2563
             10  ก.ค. 2563
             9  ก.ค. 2563
             9  ก.ค. 2563
             9  ก.ค. 2563
             9  ก.ค. 2563
             3  ก.ค. 2563
                                                            สำหรับประเภทกิจการและกลุ่มกิจกรรม กลุ่มที่ 3
             3  ก.ค. 2563
             3  ก.ค. 2563
             29  มิ.ย. 2563
             29  มิ.ย. 2563
             24  มิ.ย. 2563
             24  มิ.ย. 2563
             19  มิ.ย. 2563
             19  มิ.ย. 2563
                                                            (ไฟล์สำรวจ)
             19  มิ.ย. 2563
             19  มิ.ย. 2563
             17  มิ.ย. 2563
             17  มิ.ย. 2563
             17  มิ.ย. 2563
             17  มิ.ย. 2563
             17  มิ.ย. 2563
             15  มิ.ย. 2563
             15  มิ.ย. 2563
             15  มิ.ย. 2563
             15  มิ.ย. 2563
             15  มิ.ย. 2563
             12  มิ.ย. 2563
                                                            (ไฟล์รายละเอียด)
              12  มิ.ย. 2563
              12  มิ.ย. 2563
              9  มิ.ย. 2563
              8  มิ.ย. 2563
              8  มิ.ย. 2563
              5  มิ.ย. 2563
              5  มิ.ย. 2563
                                                            (Downlaadไพล์คำขอ)
              1  มิ.ย. 2563
              28  พ.ค. 2563
              28  พ.ค. 2563
              28  พ.ค. 2563
              20  พ.ค. 2563
              20  พ.ค. 2563
                                                            สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
              20  พ.ค. 2563
              19  พ.ค. 2563
              19  พ.ค. 2563
              18  พ.ค. 2563
              18  พ.ค. 2563
              18  พ.ค. 2563
              15  พ.ค. 2563
              15  พ.ค. 2563
              15  พ.ค. 2563
              15  พ.ค. 2563
              5  พ.ค. 2563
              1  พ.ค. 2563
              29  เม.ย. 2563
              29  เม.ย. 2563
              29  เม.ย. 2563
              29  เม.ย. 2563
              29  เม.ย. 2563
              29  เม.ย. 2563
              24  เม.ย. 2563
              23  เม.ย. 2563
              23  เม.ย. 2563
              23  เม.ย. 2563
              15 เม.ย. 2563
              15 เม.ย. 2563
              15 เม.ย. 2563
              8 เม.ย. 2563
              8 เม.ย. 2563
              2 เม.ย. 2563
                                                          ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท ซีพี ออลส์ จำกัด(มหาชน)
              2 เม.ย. 2563
              2 เม.ย. 2563
                                                          ตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
              2  เม.ย. 2563
              1 เม.ย. 2563
              27  มี.ค. 2563
              26  มี.ค. 2563
              25  มี.ค. 2563
              25  มี.ค. 2563
              25  มี.ค. 2563
              24  มี.ค. 2563
                                                          ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในรุูปแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
              23  มี.ค. 2563
              23  มี.ค. 2563
                                                          ของโรคติดเชื้อติดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
              19  มี.ค. 2563
              18  มี.ค. 2563
              18  มี.ค. 2563
              18  มี.ค. 2563
              18  มี.ค. 2563
              17  มี.ค. 2563
              17  มี.ค. 2563
              6  มี.ค. 2563
              12  มี.ค. 2563
              12  มี.ค. 2563
              6  มี.ค. 2563
              6  มี.ค. 2563
                                                           ตามประมารการ ภาคเรียนที่ 1/2563
              6  มี.ค. 2563
              6  มี.ค. 2563
              4  มี.ค. 2563
              4  มี.ค. 2563
              4  มี.ค. 2563
              4  มี.ค. 2563
              3  มี.ค. 2563
              3  มี.ค. 2563
              3  มี.ค. 2563
              3  มี.ค. 2563
              2  มี.ค. 2563
              2  มี.ค. 2563
                                                          คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2563
             2  มี.ค. 2563
               2  มี.ค. 2563
              2  มี.ค. 2563
             27  ก.พ. 2563
             28  ก.พ. 2563
             28  ก.พ. 2563
             27  ก.พ. 2563
             27  ก.พ. 2563
             26  ก.พ. 2563
             25  ก.พ. 2563
             24  ก.พ. 2563
             24  ก.พ. 2563
             24  ก.พ. 2563
             17  ก.พ. 2563
                                                         จากเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธ์ใหม่ 2019
             17  ก.พ. 2563
             12  ก.พ. 2563
             11  ก.พ. 2563
             11  ก.พ. 2563
             11  ก.พ. 2563
             11  ก.พ. 2563
             6  ก.พ. 2563
             6  ก.พ. 2563
             6  ก.พ. 2563
                                                            (ไฟล์ ข้อบังคับสภากาชาดไทย    /  แนวปฏิบัติจัดตั้งหมู่ยุวกาชาด)
             6  ก.พ. 2563
             6 ก.พ.2563
             3  ก.พ.  2563
             3  ก.พ.  2563
             3  ก.พ.  2563
             3  ก.พ. 2563
             31  ม.ค. 2563
             31  ม.ค. 2563
             31  ม.ค. 2563
             31  ม.ค. 2563
             31  ม.ค. 2563
             31  ม.ค. 2563
             28  ม.ค. 2563
             27  ม.ค. 2563
             27  ม.ค. 2563
             27  ม.ค. 2563
             22  ม.ค. 2563
             22  ม.ค. 2563
             22  ม.ค. 2563
             22  ม.ค. 2563
             15  ม.ค. 2563
             15  ม.ค. 2563
             15  ม.ค. 2563
             13  ม.ค. 2563
             8  ม.ค. 2563
             8  ม.ค. 2563
             8  ม.ค. 2563
                                                         กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมหัศจรรย์บุรีรัมย์ (กาชาดและไหม) ประจำปี 2563
             26  ธ.ค. 2562
             26  ธ.ค. 2562
             26  ธ.ค. 2562
             26  ธ.ค. 2562
             26  ธ.ค. 2562
             24  ธ.ค. 2562
             24  ธ.ค. 2562
             23  ธ.ค. 2562
             23  ธ.ค. 2562
             23  ธ.ค. 2562
             20  ธ.ค. 2562
             20  ธ.ค. 2562
             20  ธ.ค. 2562
                                                            ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562
             17  ธ.ค. 2562
             17  ธ.ค. 2562
             6  ธ.ค. 2562
             6  ธ.ค. 2562
             6  ธ.ค. 2562
             6  ธ.ค. 2562
             6  ธ.ค. 2562
             3  ธ.ค. 2562       
             3  ธ.ค. 2562
             3  ธ.ค. 2562
             2  ธ.ค. 2562
             2  ธ.ค. 2562
             28  พ.ย. 2562
             28  พ.ย. 2562
             28  พ.ย. 2562
                                                           "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562
             28  พ.ย. 2562
             28  พ.ย. 2562
             26  พ.ย. 2562
             25  พ.ย. 2562
             25  พ.ย. 2562
             25  พ.ย. 2562
             18  พ.ย. 2562
             12  พ.ย. 2562
             12  พ.ย. 2562
                                                           ตามโครงการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทสไทย" สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562
             12  พ.ย. 2562
             5  พ.ย. 2562
                                                           ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
             5  พ.ย. 2562
             5  พ.ย. 2562
             5  พ.ย. 2562
             30  ต.ค.  2562
             30  ต.ค.  2562
             30  ต.ค.  2562
             28  ต.ค.  2562
             22  ต.ค.  2562
             16  ต.ค.  2562
             16  ต.ค.  2562
             16  ต.ค.  2562
                                                             ของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ้น)  รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563
             11  ต.ค.  2562
             11  ต.ค.  2562
             11  ต.ค.  2562
                                                           ที่ขอเบิกเพิ่ม ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ 10 มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 2
             8  ต.ค.  2562
             7  ต.ค.  2562
             30  ก.ย.  2562
                                                            สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563
             30  ก.ย.  2562
             2  ต.ค.  2562
             30  ก.ย.  2562
             30  ก.ย.  2562
             27  ก.ย.  2562
             27  ก.ย.  2562
             27  ก.ย.  2562
             27  ก.ย.  2562
             25  ก.ย.  2562
                                                           รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2561 (ระดับจังหวัด)
             25  ก.ย.  2562
                                                           ที่ขอเบิกเพิ่ม ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ 10 มิถุนายน 2562
             19  ก.ย.  2562
             13  ก.ย.  2562
             13  ก.ย.  2562
                                                            และส่งเสริมทัศนคิติดเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกฯ EN Camp ปีที่ 2
             13  ก.ย.  2562
             13  ก.ย.  2562
             5  ก.ย.  2562
             5  ก.ย.  2562
             28  ส.ค.  2562
             26  ส.ค.  2562
             26  ส.ค.  2562
             22  ส.ค.  2562
             22  ส.ค.  2562
             22  ส.ค.  2562
             21  ส.ค.  2562
                                                             (ไฟล์ประกอบ)
             19  ส.ค.  2562
             19  ส.ค.  2562
             19  ส.ค.  2562
                                                            พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2562
             9  ส.ค.  2562
             9  ส.ค.  2562
             9  ส.ค.  2562
             7  ส.ค.  2562
                                                            "เมืองแปะเกมส์"
             7  ส.ค.  2562
             6  ส.ค.  2562
             6  ส.ค.  2562
                                                        (ไฟล์ประกอบ 1   /  ไฟล์ประกอบ 2)
             6  ส.ค.  2562
             5  ส.ค.  2562
             1  ส.ค.  2562
                                                           ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
             1  ส.ค.  2562
             1  ส.ค.  2562
             1  ส.ค.  2562
             31  ก.ค.  2562
             26  ก.ค.  2562
             25  ก.ค.  2562
             25  ก.ค.  2562
             25  ก.ค.  2562
             25  ก.ค.  2562
                                                                                    (ไฟล์รายละเอียด)
             24  ก.ค.  2562
             19  ก.ค.  2562
             19  ก.ค.  2562
             19  ก.ค.  2562
             19  ก.ค.  2562
             19  ก.ค.  2562
             18  ก.ค.  2562
                                                              ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเชนมพรรษา
             18  ก.ค.  2562
                                                             ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเชนมพรรษา
             18  ก.ค.  2562
             18  ก.ค.  2562
             18  ก.ค.  2562
             18  ก.ค.  2562
             18  ก.ค.  2562
             15  ก.ค.  2562
             15  ก.ค.  2562
              9  ก.ค.  2562
              8  ก.ค.  2562
              8  ก.ค.  2562
              8  ก.ค.  2562
              3  ก.ค.  2562
              27  มิ.ย. 2562
              25  มิ.ย. 2562
              25  มิ.ย. 2562
              25  มิ.ย. 2562
              12  มิ.ย. 2562
              12  มิ.ย. 2562
             12  มิ.ย. 2562
              12  มิ.ย. 2562
              7  มิ.ย. 2562
              7  มิ.ย. 2562
              3  มิ.ย. 2562
              3  มิ.ย. 2562
              3  มิ.ย. 2562
              3  มิ.ย.2562
              3  มิ.ย. 2562
              3  มิ.ย. 2562
              27  พ.ค. 2562
              27  พ.ค. 2562
              17  พ.ค. 2562
              17  พ.ค. 2562
              7  พ.ค. 2562
              7  พ.ค. 2562
                                                            เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
              30  เม.ย.  2562
              30  เม.ย.  2562
              9  เม.ย.  2562
              9  เม.ย.  2562
              9  เม.ย.  2562
                                                           ตามประมาณการ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562
              5  เม.ย.  2562
              5  เม.ย.  2562
              5  เม.ย.  2562
              5  เม.ย.  2562
              5  เม.ย.  2562
              1  เม.ย.  2562
                                                           "ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม"
              1 เม.ย.  2562
                                                           ในระดับประถมศึกษาและมัยธมศึกษา
              1 เม.ย.  2562
              1  เม.ย.  2562
              29   มี.ค.  2562
              28   มี.ค.  2562
              28  มี.ค.  2562
              20  มี.ค.  2562
                                                            และการประชุมระเบียบแถว
              19  มี.ค.  2562
              18  มี.ค.  2562
              18  มี.ค.  2562
              18  มี.ค.  2562
                                                          บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2562"
              13  มี.ค.  2562
              13  มี.ค.  2562
                                                            การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์
              12  มี.ค.  2562
              12  มี.ค.  2562
              12  มี.ค.  2562
              11  มี.ค.  2562
              11  มี.ค.  2562
                                                           "เจ้าหนูนักเตะท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตลอลยุวชนโล "SOCCER CUP Thailand 2019" "
              11  มี.ค.  2562
              11  มี.ค.  2562
              11  มี.ค.  2562
              8  มี.ค.  2562
              8  มี.ค.  2562
              26 ก.พ.  2562
              26 ก.พ.  2562
              26 ก.พ.  2562
              26 ก.พ.  2562
                                                          ตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1/2562
              25 ก.พ.  2562
              22 ก.พ.  2562
              21 ก.พ.  2562
              18  ก.พ. 2562
              18  ก.พ. 2562
              18  ก.พ. 2562
              13  ก.พ. 2562
              14  ก.พ. 2562
              14  ก.พ. 2562
              14  ก.พ. 2562
              13  ก.พ. 2562
              13  ก.พ. 2562
              13  ก.พ. 2562
              6 ก.พ.  2562
                                                          (ม.ท.ส.)  รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา2562
              6 ก.พ. 2562
              31  ม.ค. 2562
              31  ม.ค. 2562
              30  ม.ค. 2562
              30  ม.ค. 2562
              30  ม.ค. 2562
              25  ม.ค. 2562
              25  ม.ค. 2562
              22  ม.ค. 2562
              22  ม.ค. 2562
              17 ม.ค. 2562
              17 ม.ค. 2562
              17 ม.ค. 2562
              15 ม.ค. 2562
                                                          ประจำปี 2562  รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์
              15 ม.ค. 2562
              10 ม.ค. 2562
             10 ม.ค. 2562
              10 ม.ค. 2562
              9 ม.ค. 2562
              9 ม.ค. 2562
                                                          เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
              9 ม.ค. 2562
              8 ม.ค. 2562
              2 ม.ค. 2562
              28  ธ.ค. 2561
              27  ธ.ค. 2561
              27  ธ.ค. 2561
              26  ธ.ค. 2561
                                                          ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนลยีของนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 69
              25  ธ.ค. 2561
              25  ธ.ค. 2561
              20  ธ.ค. 2561
              20  ธ.ค. 2561
              17  ธ.ค. 2561
              17  ธ.ค. 2561
              17  ธ.ค. 2561
              17  ธ.ค. 2561
              13  ธ.ค. 2561
              12  ธ.ค. 2561
              12  ธ.ค. 2561
              12  ธ.ค. 2561
                                                            (ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
              12  ธ.ค. 2561
              12  ธ.ค. 2561
              12  ธ.ค. 2561
              12  ธ.ค. 2561
              7  ธ.ค. 2561
              7  ธ.ค. 2561
              29  พ.ย. 2561
              29  พ.ย. 2561
              29  พ.ย. 2561
              29  พ.ย. 2561
              29  พ.ย. 2561
              29  พ.ย. 2561
              23  พ.ย. 2561
              19  พ.ย. 2561
              19  พ.ย. 2561
              19  พ.ย. 2561
              19  พ.ย. 2561
              19  พ.ย. 2561
              19  พ.ย. 2561
              12  พ.ย. 2561
              12  พ.ย. 2561
                                                          ปีการศึกษา 2561
              12  พ.ย. 2561
              12  พ.ย. 2561
                                                           โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
              12  พ.ย. 2561
                                                         การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ.2561
              12  พ.ย. 2561
              7  พ.ย. 2561
              7  พ.ย. 2561
              6  พ.ย. 2561
              6  พ.ย. 2561
              6  พ.ย. 2561
              6  พ.ย. 2561
              31  ต.ค. 2561
              31  ต.ค. 2561
              30  ต.ค. 2561
              30  ต.ค. 2561
              24  ต.ค. 2561
              17  ต.ค. 2561
              17  ต.ค. 2561
              17  ต.ค. 2561
              17  ต.ค. 2561
              17  ต.ค. 2561
                                                         ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ส่วนที่ค้างจ่าย
              9  ต.ค. 2561
              8  ต.ค. 2561
              8  ต.ค. 2561
              8  ต.ค. 2561
              4  ต.ค. 2561
              4  ต.ค. 2561
                                                         ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
              28  ก.ย. 2561
              28  ก.ย. 2561
              26  ก.ย. 2561
              18  ก.ย. 2561
              18  ก.ย. 2561
              18  ก.ย. 2561
              18  ก.ย. 2561
              18  ก.ย. 2561
              17  ก.ย. 2561
              12  ก.ย. 2561
              31  ส.ค. 2561
              28  ส.ค. 2561
                                                           (ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี)
              28  ส.ค. 2561
              28  ส.ค. 2561
              28  ส.ค. 2561
              22  ส.ค. 2561
                                                            สำหรับโรงเรียนที่ขอเบิกเพิ่ม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
              22  ส.ค. 2561
              20  ส.ค. 2561
              20  ส.ค. 2561
              10  ส.ค. 2561
              10  ส.ค. 2561
                                                            ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
              3  ส.ค. 2561
              3  ส.ค. 2561
                                                            (ไฟล์ข้อสอบ)
              2  ส.ค. 2561
              2  ส.ค. 2561
              1  ส.ค. 2561
              1  ส.ค. 2561
              30  ก.ค. 2561
              30  ก.ค. 2561
              26  ก.ค. 2561
              6  ก.ค. 2561
                                                             (File สิ่งที่ส่งมาด้วย)
              6   ก.ค. 2561
                                                            (Fileคำร้อง)
              4  ก.ค. 2561
              4  ก.ค. 2561
              4  ก.ค. 2561
              4  ก.ค. 2561
                                                           (เปลี่ยนแปลงกำหนดการ)
              3  ก.ค. 2561
              29  มิ.ย. 2561
              29  มิ.ย. 2561
              20  มิ.ย. 2561
              14  มิ.ย. 2561
              14  มิ.ย. 2561
              14  มิ.ย. 2561
              14  มิ.ย. 2561
              8  มิ.ย. 2561
             7  มิ.ย. 2561
             5  มิ.ย. 2561
             30  พ.ค. 2561
             30  พ.ค. 2561
             30  พ.ค. 2561
             30  พ.ค. 2561
             25  พ.ค. 2561
             25  พ.ค. 2561
             24  พ.ค. 2561
             18  พ.ค. 2561
             18  พ.ค. 2561
             15  พ.ค. 2561
             15  พ.ค. 2561
             4  พ.ค. 2561
             4  พ.ค. 2561
             1  พ.ค. 2561
                                                                            ( ประกาศและไฟล์คำนวณ)
             1  พ.ค. 2561
             27  เม.ย. 2561
             25  เม.ย. 2561
             25  เม.ย. 2561
             25  เม.ย. 2561
          25 เม.ย. 2561
                                                       การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
             19  เม.ย. 2561
             5  เม.ย. 2561
             30  มี.ค. 2561
             30  มี.ค. 2561
             29  มี.ค. 2561
             28  มี.ค. 2561
             28  มี.ค. 2561
             28  มี.ค. 2561
                                                      สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)"
             23  มี.ค. 2561
             23  มี.ค. 2561
             23  มี.ค. 2561
             21  มี.ค. 2561
             16  มี.ค. 2561
             15  มี.ค. 2561
             15  มี.ค. 2561
             12  มี.ค. 2561
             12  มี.ค. 2561
             12  มี.ค. 2561
             12  มี.ค. 2561
             6  มี.ค. 2561
                                                        ตามประมาณการ ภาคเรียนที่ 1/2561    ( ไฟล์คำขอ   / ไฟล์คำนวณ  )
             3  มี.ค. 2561
             28  ก.พ. 2561
             28  ก.พ. 2561
             27  ก.พ. 2561
             22  ก.พ. 2561
             22  ก.พ. 2561
             23  ก.พ. 2561
             22  ก.พ. 2561
             22  ก.พ. 2561
             22  ก.พ. 2561
             19  ก.พ. 2561
             19  ก.พ. 2561
             16  ก.พ. 2561
             16  ก.พ. 2561
             15  ก.พ. 2561
             9  ก.พ. 2561
             9  ก.พ. 2561
             9  ก.พ. 2561
             8  ก.พ. 2561
             8  ก.พ. 2561
                                                      เพลงประจำการแข่งขันในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์)" 2562
             7 ก.พ. 2561
             6 ก.พ. 2561  ก.พ. 2561
             6  ก.พ. 2561
             6  ก.พ. 2561
             5  ก.พ. 2561
             1   ก.พ. 2561
             31  ม.ค. 2561
             30  ม.ค. 2561
                                                      ไฟล์รายชื่อนักเรียน ระบบตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน
             26  ม.ค. 2561
             26  ม.ค. 2561
             25  ม.ค. 2561
             25  ม.ค. 2561
             24  ม.ค. 2561
             24  ม.ค. 2561
             22  ม.ค. 2561
                                                    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
             22  ม.ค. 2561
             17  ม.ค. 2561
             17  ม.ค. 2561
             17  ม.ค. 2561
             17  ม.ค. 2561
             11  ม.ค. 2561
             10  ม.ค. 2561
             10 ม.ค. 2561
             4  ม.ค. 2561
             4  ม.ค. 2561
             4  ม.ค. 2561
             28  ธ.ค. 2560
             28  ธ.ค. 2560
             27  ธ.ค. 2560
             27  ธ.ค. 2560
             27  ธ.ค. 2560
             22  ธ.ค. 2560
             20  ธ.ค. 2560
             20  ธ.ค. 2560
             20  ธ.ค. 2560
             20  ธ.ค. 2560
             20  ธ.ค. 2560
             18  ธ.ค. 2560
             18  ธ.ค. 2560
             13  ธ.ค. 2560
             13  ธ.ค. 2560
             13  ธ.ค. 2560
             7  ธ.ค. 2560
             4  ธ.ค. 2560
             4  ธ.ค. 2560
             28  พ.ย. 2560
             28  พ.ย. 2560
             24  พ.ย. 2560
             24  พ.ย. 2560
             23  พ.ย. 2560
                                                      มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร
             21  พ.ย. 2560
             17  พ.ย. 2560

                                                      ภาคเรียนที่ 2/2560
             17  พ.ย. 2560
                                                       (ไฟล์คำขอ  /  ไฟล์คำนวณ)
             17  พ.ย. 2560
                                                       (ไฟล์คำขอ  /  ไฟล์คำนวณ)
             16  พ.ย. 2560
             15  พ.ย. 2560
             13  พ.ย. 2560
             13  พ.ย. 2560
                                                       (ไฟล์แนบ )
              8  พ.ย. 2560
              7  พ.ย. 2560
              7  พ.ย. 2560
              1  พ.ย. 2560
              1  พ.ย. 2560
              31  ต.ค. 2560
              31  ต.ค. 2560
                                                      และผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2560
              27  ต.ค. 2560
              27  ต.ค. 2560
              16  ต.ค. 2560
              16  ต.ค. 2560
              16  ต.ค. 2560
              16  ต.ค. 2560
              16  ต.ค. 2560
                                                       (เพื่อสมทบเงินเดือนครู) ประจำปีงบประมาณ 2558
              3  ต.ค. 2560
              3  ต.ค. 2560
              3  ต.ค. 2560
              3 ต.ค. 2560
              26  ก.ย. 2560
              26  ก.ย. 2560
              25  ก.ย. 2560
                                                    อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
              20  ก.ย. 2560
              20  ก.ย. 2560
              18  ก.ย. 2560
              18  ก.ย. 2560
              14  ก.ย. 2560
              14  ก.ย. 2560
                                                    ประจำปีการศึกษา 2560  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
             30  ส.ค. 2560
              30  ส.ค. 2560
             30  ส.ค. 2560
             30  ส.ค. 2560
             30  ส.ค. 2560
             29  ส.ค. 2560
  • แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด    เรื่อง   แจ้งไฟล์รายละเอียดการขอรับอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) /ไฟล์ 1  ,  ไฟล์ 2
             25  ส.ค. 2560
             21  ส.ค. 2560
             21  ส.ค. 2560
             21  ส.ค. 2560
             18  ส.ค. 2560
             18  ส.ค. 2560
             15  ส.ค. 2560
             15  ส.ค. 2560
             15  ส.ค. 2560
                                                               โดยใช้คูปองการศึกษา
             9  ส.ค. 2560
                                                       (ไฟล์แนบ )
             8  ส.ค. 2560
                                                             (ไฟล์แนบ 1ไฟล์แนบ 2 )
             31  ก.ค. 2560
             31  ก.ค. 2560
             27  ก.ค. 2560
             27  ก.ค. 2560
             27  ก.ค. 2560
             26  ก.ค. 2560
             21  ก.ค. 2560
             13  ก.ค. 2560
             13  ก.ค. 2560
                                                        ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560   (ไฟล์แนบ 1  , ไฟล์แนบ 2 )
             13  ก.ค. 2560
             5  ก.ค. 2560
             5  ก.ค. 2560
              5  ก.ค. 2560
             3 ก.ค. 2560
             3 ก.ค. 2560
             3 ก.ค. 2560
              30 พ.ค. 2560
              30 พ.ค. 2560
              30 มิ.ย. 2560
              30 มิ.ย. 2560


หนังสือราชการ
?????????????????
1 พฤศจิกายน 2564

นายสัมนาการณ์  บุญเรือง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นายถิร  บุญศักดาพร รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์